Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

ftmo
6167 cf29 500
Reposted fromobliviate obliviate

February 09 2019

ftmo
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromMissTake MissTake viaindistinctive indistinctive
ftmo
3374 28aa 500
Reposted frompiehus piehus viaultrafioletowa ultrafioletowa
4343 5f95 500

trumna:

tr

ftmo
1508 28c1 500
mistrz świetlicki, parasolki. 
Reposted frometa eta viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
I pragnąłem jednego, żeby zostawili mnie w spokoju, żeby zapomnieli, że istnieję. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
7294 99de
Uwielbiam robić z Tobą wszystko, cokolwiek by to nie było.
ftmo
3215 756f 500
Reposted fromoll oll viatransfuzja- transfuzja-
ftmo
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
Reposted fromgalaxys galaxys viatransfuzja- transfuzja-
ftmo
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
ftmo
9412 a13a 500
Reposted fromOFFka OFFka viajointskurwysyn jointskurwysyn
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 10 2018

8514 e368 500

Léon, 1994

ftmo
The perfect Valentine’s Day.
ftmo
5759 0abd 500
ftmo
ftmo
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeazyi eazyi
ftmo
Reposted fromFlau Flau viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
5356 33fa 500
Reposted fromZircon Zircon viatransfuzja- transfuzja-
ftmo
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl