Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

ftmo

Napiłbym się piwa

Napiłbym się piwa na dachu

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa z Tobą

 

ftmo
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
ftmo
ftmo
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
ftmo
9264 20eb 500
ftmo
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
ftmo
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
ftmo
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
ftmo
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viawrazliwa wrazliwa
ftmo
Reposted fromweightless weightless viawrazliwa wrazliwa
ftmo
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
ftmo
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viachceblantao5rano chceblantao5rano
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

ftmo
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon
ftmo
Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
ftmo
ftmo
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
ftmo
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viamessinhead messinhead
5678 c8d5
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamessinhead messinhead
ftmo
Powieki opadały mi same, jak zepsute rolety, i pewnie zasnęłabym, gdyby nie terkoczące jak nakręcany samochodzik serce.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl