Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

ftmo
4296 e9ef 500
Reposted frombrzask brzask viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viachceblantao5rano chceblantao5rano
2762 bea8 500
Reposted fromerial erial viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
3709 2cc2 500

February 18 2017

ftmo
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viakamykowata kamykowata
ftmo
5778 c705 500
Reposted fromkoprobo koprobo viakamykowata kamykowata
ftmo
8580 48d0
ftmo
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viatransfuzja- transfuzja-
ftmo
9785 8cdb
Reposted frommslexi mslexi viatransfuzja- transfuzja-
ftmo
ftmo
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viawrazliwa wrazliwa
ftmo
ftmo
2221 1b07
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio viakonwalia konwalia

July 11 2015

ftmo
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarisky risky

July 10 2015

ftmo
ftmo
ftmo
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viakamykowata kamykowata
ftmo

Do sukcesu prowadzi pozornie prosta droga. Składa się z pięciu elementów, stojących razem niczym orkiestra na wiejskim weselu pełnym kiczu, tipsów, wódki, niewygodnych butów (a na koniec ktoś kogoś i tak bzyknie gdzieś na zapleczu).

pasja – jeśli robisz coś z miłości pieniądze i tak przyjdą.

praca – zapierdalasz i się przy tym dobrze bawisz.

świadomość uciekającego czasu. Kiedy ludzie naprawdę zaczynają żyć? Kiedy mierzą się ze śmiercią.

Potrzebny jest też kop w dupę we właściwym momencie – matka, przyjaciele, nieznajomi, ludzie, którzy są w stanie cię zainspirować. Bo w pewnym momencie każdy ma wątpliwości. I wtedy potrzebna jest osoba, która lśniącym czubkiem buta strzeli cię prosto w rów.

Tak, tak zgubiłem piąty element. Ten piąty to: chęć nieustannego rozwoju. Nasze życie ma to do siebie, ze w pewnym momencie się zatrzymuje. Brakuje nam celu. Jest kobieta albo mężczyzna u boku, jest mieszkanie albo dom, jest dużo chińskich elektronicznych zabawek, jest dziecko albo dzieci i co dalej?

A chodzi o to aby cały czas szukać. Nowych doznań, nowej wiedzy, nowych przyjemności. Z dziecięcą ciekawością świata.

Masz 40 lat i całe życie chciałaś się uczyć hiszpańskiego? Zrób to.

Chcesz skończysz szkołę? Do dzieła.

Chcesz przejechać Stany w kabriolecie ze Wschodu na Zachód? Zbieraj kasę.

I ta druga osoba, która z nami jest musi nas do tego zachęcać. Musi nas napędzać abyśmy byli lepszymi ludźmi. Abyśmy starali się bardziej. Inaczej sens naszego istnienia sprowadza się do podbijania magnetycznej karty przy wejściu do biurowca, zwanego Mordorem.

— Pokolenie Ikea
ftmo
9204 9861
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl