Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2019

ftmo
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
7603 c12a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
9145 5d72
ftmo
ftmo
1241 c6e1 500
Reposted fromhardqorem hardqorem
ftmo
9840 c4eb 500
Reposted fromapatia apatia viaxlickmysneakers xlickmysneakers

June 15 2019

ftmo
3203 4c8d 500
Reposted fromerq erq viamessinhead messinhead

June 08 2019

ftmo
5708 2e6c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ftmo
6127 988b 500
Reposted frompimpus pimpus viaxlickmysneakers xlickmysneakers
ftmo
7340 1cea 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
ftmo
ftmo
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatransfuzja- transfuzja-
ftmo

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
ftmo
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianiemaproblemu niemaproblemu
ftmo
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
ftmo
5323 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
ftmo
6685 1e40 500
ftmo
1867 3ade
Reposted fromcarmenluna carmenluna viapsychodelik psychodelik

May 26 2019

ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl