Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

ftmo
Kocham cię, Mamo.
— zawsze
ftmo
6161 348e
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
8317 6dbb 500
ftmo
2210 9007 500
ftmo
8327 b0ab 500
ftmo
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viagdziejestola gdziejestola
ftmo
5921 09ee 500
Reposted fromtfu tfu viakonwalia konwalia
ftmo
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
7869 faac
mmmmmmmm <3 <3 <3
ftmo
Wrony latają stadem, orzeł szybuje sam.
— Dorota Rabczewska
Reposted fromjanka89 janka89 viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viabrakperspektyw brakperspektyw
ftmo
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viakomplikacja komplikacja
ftmo
ftmo
6129 8912
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakomplikacja komplikacja
ftmo
1761 7dfd
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

April 21 2018

ftmo
0381 bb48 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viakomplikacja komplikacja
ftmo
"Tylko temu, kto pyta o szczegóły można uwierzyć, że rzeczywiście chce zrozumieć drugiego człowieka. Ciekawość szczegółów to sposób na okazanie miłości."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamessinhead messinhead
ftmo
2093 062f 500
ftmo
ftmo
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl