Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

ftmo
6220 7a66
ftmo
> szerszeń wpada do pokoju
> dowiedz się, że szerszenie widzą w podczerwieni
> przesyłacie sobie piosenki
ftmo
3602 3df6 500
Reposted fromkiffer kiffer viajointskurwysyn jointskurwysyn
ftmo
3094 9298 500
ftmo
7487 f5e9 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
8711 6c62
Reposted frommckay mckay viawszystkodupa wszystkodupa
9416 b47b 500
ftmo
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viamessinhead messinhead

May 20 2018

ftmo
7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viakomplikacja komplikacja
ftmo
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
ftmo
3660 05e8
angielski
Reposted fromdobry dobry viatransfuzja- transfuzja-

April 30 2018

ftmo
6983 30c0
Reposted fromPoranny Poranny vialadylena ladylena
ftmo
6192 efcd 500
ftmo
2200 ba3c 500
ftmo
7762 1ef2
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt vialadylena ladylena
ftmo

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaicetea123 icetea123
ftmo
6186 08f3
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
ftmo
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viamessinhead messinhead
2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl