Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2017

ftmo
9773 0a5b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagdziejestola gdziejestola
4842 b2c7
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
ftmo
6174 b9da 500
ftmo
2070 bdf0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
ftmo
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaraaww raaww
ftmo
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viagdziejestola gdziejestola
ftmo
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viagdziejestola gdziejestola
ftmo
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viagdziejestola gdziejestola
ftmo
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viagdziejestola gdziejestola
ftmo
ftmo
0833 9fb8 500
5531 6f47
ftmo
ftmo
2501 706e
ftmo
4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

ftmo

September 05 2017

4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
Paradoks szczerości polega na tym, że najpierw ludzie jej od Ciebie oczekują, a potem maja do Ciebie o nią pretensje.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
9983 1ec6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl