Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

ftmo
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach vialadylena ladylena
ftmo
2289 6142
Reposted fromnebthat nebthat vialadylena ladylena
ftmo
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
2591 d5d0 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
ftmo
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
7153 adeb 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo

pics


CHEWBACCA SHARES AMAZING BEHIND-THE-SCENE PICS
ftmo
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viawszystkodupa wszystkodupa
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
7304 3168
... so much
Reposted fromtamakikumara tamakikumara vialadylena ladylena
ftmo
7170 cc9c

Niczego nie żałuję, czasem po prostu nie było warto.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialadylena ladylena
ftmo
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamessinhead messinhead

January 12 2018

I chuj! - pomyślałam, bo myślę raczej zwięźle.
— (via anestetyk)
Reposted fromkochamspac kochamspac vialadylena ladylena
ftmo
4860 1b39
Reposted fromwyczes wyczes viakomplikacja komplikacja
ftmo
6178 29b3
Reposted fromkonwalia konwalia vialadylena ladylena
ftmo
3033 78c7 500
Reposted fromkaiee kaiee viapuciata puciata
ftmo
3688 01ba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl