Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

ftmo
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatransfuzja- transfuzja-
ftmo
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viagdziejestola gdziejestola
ftmo
9915 923e 500
Reposted fromPoranny Poranny viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
0417 bc8c 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
9394 22c6 500
Reposted fromtichga tichga viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
4361 33e5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
ftmo
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski, "Gniew"
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
3368 5718 500
ftmo
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
0714 bb6d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viaultrafioletowa ultrafioletowa
ftmo
2646 fb44 500
Reposted frommangoe mangoe viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
ftmo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl