Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

ftmo
4338 4d7a 500
Reposted fromkaiee kaiee viawszystkodupa wszystkodupa
ftmo
Bez ciebie jes­tem tak trud­ny, że trud­no siebie mi znieść
— Jeremi Przybora
Reposted fromojkomena ojkomena viagdziejestola gdziejestola

October 17 2017

ftmo
5242 8457 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakomplikacja komplikacja
ftmo
9754 32b5
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola
ftmo
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
— Żulczyk.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viagdziejestola gdziejestola
ftmo
5900 a5d6
Reposted fromkatalama katalama viagdziejestola gdziejestola
ftmo
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakonwalia konwalia

October 08 2017

1629 0a96
Reposted fromkostuchna kostuchna viaprzemeksic przemeksic
ftmo
ftmo
6349 df93 500
"Gwiezdne Napierdalanki"
Reposted fromdobry dobry viamessinhead messinhead
ftmo
1256 bcbc 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy viawszystkodupa wszystkodupa

September 10 2017

ftmo
9773 0a5b
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagdziejestola gdziejestola
4842 b2c7
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
ftmo
6174 b9da 500
ftmo
2070 bdf0
Reposted fromsiseniorita siseniorita viagdziejestola gdziejestola
ftmo
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaraaww raaww
ftmo
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viagdziejestola gdziejestola
ftmo
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viagdziejestola gdziejestola
ftmo
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viagdziejestola gdziejestola
ftmo
7463 1061 500
Reposted fromoneofus oneofus viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl