Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

ftmo

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka vialadies-warriors ladies-warriors
4343 5f95 500

trumna:

tr

ftmo
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
7601 f35c
Reposted frommyry myry viaeazyi eazyi
ftmo
ftmo
ftmo
Reposted fromFlau Flau viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
ftmo
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeazyi eazyi
ftmo
7690 60ae
Reposted fromsuits suits viajointskurwysyn jointskurwysyn
ftmo
ftmo
0878 7a1c 500
Reposted frommangoe mangoe viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeazyi eazyi
ftmo
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
ftmo
ftmo
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
ftmo
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viachceblantao5rano chceblantao5rano
ftmo
5033 0e90 500

July 03 2018

ftmo
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl