Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2019

ftmo
5708 2e6c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ftmo
6127 988b 500
Reposted frompimpus pimpus viaxlickmysneakers xlickmysneakers
ftmo
7340 1cea 500
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
ftmo
ftmo
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatransfuzja- transfuzja-
ftmo

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
ftmo
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianiemaproblemu niemaproblemu
ftmo
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
ftmo
5323 af5f
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
ftmo
6685 1e40 500
ftmo
1867 3ade
Reposted fromcarmenluna carmenluna viapsychodelik psychodelik

May 26 2019

ftmo
ftmo
ftmo
I chyba pada, i chyba jest rano
I myślę że chyba nic się nie stało
— dzień i noc . pezet
ftmo
dławi mnie tlen a każdy dzień wymyka się 
— Coma 'listopad'
ftmo
ftmo
ftmo

Spokojnie, będzie dobrze, oddychaj wolniej.
— Pamiętaj.
ftmo
Kiedy przyznajesz się do czegoś przed kimś, wie o tym jedna osoba. Kiedy musisz przyznać się przed samym sobą, masz wrażenie, że wiedzą o tym wszyscy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl