Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

ftmo
0255 5a59 500
Reposted fromowca owca viakomplikacja komplikacja
9597 262b 500

utracone:

edit.

ftmo
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
ftmo
0708 fb3b 500
Reposted fromlllm lllm viawishyouwerehere wishyouwerehere

November 11 2019

ftmo
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaplujacajadem plujacajadem
ftmo
1789 07e4 500
Reposted fromphilipp philipp viaPoranny Poranny
ftmo
0974 a83d 500
ftmo
9399 cd7b 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaplujacajadem plujacajadem
ftmo
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"

November 03 2019

ftmo
6660 efc0 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa

November 01 2019

ftmo
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaPoranny Poranny

October 27 2019

ftmo
2716 1358
Reposted fromEtnigos Etnigos
ftmo
3277 124a
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 24 2019

ftmo
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viawszystkodupa wszystkodupa

October 07 2019

ftmo
9168 4264 500
W[Y]DECH neon w Łodzi
Reposted fromikari ikari viakomplikacja komplikacja
ftmo
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamessinhead messinhead

October 05 2019

ftmo
ftmo

September 15 2019

ftmo
6836 f4d5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viamessinhead messinhead

August 25 2019

ftmo
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl